Polityka zwrotów

Sklep milosnicy4kolek.myshopify.com działa w ramach sklepów afiliacyjnych IdeaShirt.pl i podlega jego zasadom reklamacji.


1. IdeaShirt.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Yax Interactive Mateusz Piwnicki, TRAUGUTTA 135, 50-419, Wrocław, biuro@ideashirt.pl. IdeaShirt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IdeaShirt.pl nie jest producentem Towarów. IdeaShirt.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. IdeaShirt.pl zastrzega:

- po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na "W trakcie realizacji" IdeaShirt.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta

- kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu IdeaShirt.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów

- wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta w aplikacji internetowej www.ideashirt.pl/projektuj# ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku.

- możliwość zaistnienia rozbieżności pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta Ideashirt.pl

- w ramach reklamacji rozpatrzonej pozytywnie wykonujemy produkt jeszcze raz

- dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie trzech dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. IdeaShirt zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia

- Ideashirt.pl na materiałach o niestabilnej strukturze chemicznej takich jak bawełna, szkło, ceramika, drewno, hips, dibond itp. nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków lub haftów

4. W przypadku tekstyliów klienta, klient przekazuje nam tekstylia do znakowania na własną odpowiedzialność. W przypadku błędnego nadruku, bądź uszkodzenia tekstyliów wykonujemy:

- ponowne znakowania na naszym produkcie z oferty podstawowej (t-shirt BASIC);

- ponowny nadruk na nowych tekstyliach dostarczonych przez klienta;

- zwrot pieniędzy za błędnie wykonany nadruk.